Ausstellungen

Stadtgalerie Chur, Mai 2022

Jahresausstellung Bündner Kunstmuseum 2022

Galaria Fravi, 2021, Domat/Ems

Jahresausstellung der Bündner Künstlerinnen und Künstler, 2021, Bündner Kunstmuseum
Druckgrafikausstellung Galerie / Edition Z, Chur
Ausstellung in der Stadtgalerie Chur